Odborne, expresne a spoľahlivo

Všetko pre
Vašu lokomotívu

na trhu od

1996

Lokomotívy

Lorem ipsum dolor sit amet.

Náhradné diely

Lorem ipsum dolor sit amet.

Servis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil spoločnosti

Spoločnosť ZOS LOKO s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1996. Je zameraná na vykonávanie a zabezpečovanie všetkých činností súvisiacich s prevádzkovaním, údržbou a opravami hnacích dráhových vozidiel, predovšetkým vo vlečkovej doprave. Za uplynulé obdobie sa na základe požiadaviek trhu postupne vyprofilovali hlavné oblasti činností ktoré zabezpečujeme, s cieľom maximálne uspokojovať potreby našich obchodných partnerov.

Firma ZOS LOKO s.r.o. má vydané certifikáty ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016

Firma má tiež nasledovné oprávnenia vydané dopravným úradom na vykonávanie určených činností:

Vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, revízií a skúšok elektrických zariadení železničných

Vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových

Vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel

Certifikácie

doplniť krátky text od klienta

Partneri/referencie